Welkom

Pastorale Eenheid Heilige Clara Dentergem

Treed binnen »

In de kijker

Vieringen op 1 november 2023

Allerheiligen- Allerzielenvieringen in onze federatie: zie deze koppeling.

Lees meer »

Vormselkalender 2023-2024

Onder deze koppeling vindt u de vormselkalender 2023-2024.

Lees meer »

Eerste communiekalender 2023-2024

Onder deze koppeling vindt u de eerste communiekalender 2023-2024.

Lees meer »

Gebed voor de vrede in Oekraïne

Heer, maak mij tot instrument van uw vrede:
laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn,
laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt;
laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.
Heer, help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als om anderen gelukkig te maken;
niet zozeer om zelf begrepen te worden als om anderen te begrijpen;
niet zozeer om zelf getroost te worden als om anderen te troosten;
niet zozeer om bemind te worden als om te beminnen;
want als ik geef, zal mij gegeven worden,
als ik vergeef, zal mij vergeven worden,
als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.

Franciscus van Assisi

Lees meer »

Galerij


Treed binnen »